Minerálne vlny BELTEP®

Tepelneizolačné dosky BELTEP® na báze čadičových vlákien

Tepelnoizolačné dosky BELTEP® z minerálnej vaty sú používané na zateplenie striech, fasád, podláh a stropov, priečok, podhľadov a tiež pivníc a soklov. Všetky výrobky spĺňajú normu EN 13162:2012+A1:2015 certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS s izolantom na báze minerálnej vlny. Tepelnoizolačné dosky BELTEP® na báze čadičových vlákien majú jedinečné vlastnosti, ktoré sa využívajú v rôznych stavebných konštrukciách a systémoch.

Strecha

Minerálna izolácia BELTEP® má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, určené na zateplenie plochých, pochôdznych a šikmých striech.

Súčiniteľ tep. vodivosti λ (W/(m.K))
ROOF 300,035
ROOF 350,036
ROOF 500,036
ROOF 600,037
ROOF 700,038
ROOF 800,042
Napätie v tlaku pri 10% deformácii(kPa)
ROOF 3030
ROOF 3540
ROOF 5050
ROOF 6060
ROOF 7070
ROOF 8080
Hrúbky (mm)
ROOF 3050 - 180
ROOF 3560 - 180
ROOF 50100 - 160
ROOF 6040 - 150
ROOF 7040 - 150
ROOF 8030 - 140
Trieda reakcie na oheň
ROOF 30-80A1
Štandardné rozmery dosky (mm)
ROOF 30-80Dĺžky: 2000; 1200
Šírky: 600; 1200


Podlahy

Tepelná a zvukovoizolačná vrstva pri výstavbe obytných podláh, vrátane: „plávajúcich“ podláh, podlahového vykurovania; podkrovné podlahy zo železobetónových dosiek

Súčiniteľ tep. vodivosti λ (W/(m.K))
FLOOR 1250,035
FLOOR 1900,036
Napätie v tlaku pri 10% deformácii(kPa)
FLOOR 12530
FLOOR 19040
Dynamická tuhosť (MN/m3) 30,50 (mm)
FLOOR 12525,5/16
FLOOR 190-
Hrúbky (mm)
FLOOR 12530 - 180
FLOOR 19030 - 150
Trieda reakcie na oheň
FLOOR 125,190A1
Štandardné rozmery dosky (mm)
FLOOR 125,190Dĺžky: 1000; 1200; 2000
Šírky: 600; 1000; 1200

Fasáda

Dosky z minerálne vlny BELTEP® sú vhodné na kontaktné zateplenie fasád, vrátane nevykurovaných suterénnych konštrukcií, parkovísk, garáži, atď.

Súčiniteľ tep. vodivosti λ (W/(m.K))
FACADE T0,034
FACADE0,035
FACADE 120,037
FACADE 150,037
Pevnosť v ťahu (σm) TR (kPa)
FACADE T5
FACADE10
FACADE 1215
FACADE 1515
Hrúbky (mm)
FACADE T50 - 200
FACADE50 - 200
FACADE 1240 - 160
FACADE 1540 - 160
Trieda reakcie na oheň r>
FACADE TA1
FACADEA1
FACADE 12A1
FACADE 15A1
Štandardné rozmery dosky (mm)
ROOF 30-80Dĺžky: 1000; 1200
Šírky: 600; 1000


Certifikáty

certifikat certifikat